کانال تلگرام کنفرانس

 

لطفاً برای اطلاع از آخرین اخبار در کانال کنفرانس عضو شوید:

لینک عضویت

t.me/emcconf


ورود به سیستم

 

 

محورهای کنفرانس

مديريت مالي

مديريت صنعتي

مديريت بازرگاني

مديريت آموزشي

سازمان و مديريت

مديريت منابع انساني

تحولات ايران و جهان

اسلام و روابط بين الملل

مديريت عمومي و دولتي

مباحث نوين در حسابداري

علوم سياسي از ديدگاه اسلام

بهره وري و اثر بخشي سازمان

مديريت دانش و فناوري اطلاعات

علوم سياسي و روابط بين الملل

روابط بين الملل از ديدگاه اسلام

مديريت استراتژيك و كارآفريني

اخلاق در حسابداري و حسابرسي

مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

اقتصاد و فرهنگ ايراني اسلامي

مدیریت و دیپلماسی فرهنگی

اقتصاد فرهنگ 

حقوق شهروندی در فرهنگ ایرانی اسلامی

حقوق شهروندی در بستر موازین اسلامی

رابطه حقوق و اقتصاد

مديريت اسلامي و ارتقاي اقتصادي

بازار سرمايه

شفافيت و حسابداري

ارتباط حسابداري با صنعت و جامعه

حسابداري

مديريت مالي و سرمايه گذاري

حسابداري مديريت و كاهش قيمت بهاي تمام شده

شناسايي

ارزش گذاري

سنجش و حسابداري سرمايه فكري

مدیریت بحران و توسعه پایدار

 مدیریت بحران و بلایای طبیعی

ساز و کارهای گسترش و تنوع دادن به حرفه ها و مهارت های مورد نیاز جامعه در آموزش و پرورش

راهکارهای ارتباط سازمان یافته مراکز علمی- پژوهشی با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

راهکارهای استقرار نظام خلاقیت و  نوآوری در آموزش و پرورش

و مقالات مرتبط با همایش